train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 4.7.2017
Materská škola roka 2016

Najúspešnejšou materskou školou Petržalky za rok 2016 a titul Materská škola roka 2016 získala Materská škola Lietavská 1.

Prevádzka MŠ Lietavská 1 počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ bude prerušená od 1.7.2017 do 31.7.2017 z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2017/2018 - náhradná bude MŠ Bzovícka pre prihlásené deti.
Prevádzka MŠ Lietavská 1 bude zabezpečená od 1.8. do 2.9.2017.
Rodičov, ktorí záväzne prihlásili deti do MŠ žiadame, aby prihláseným deťom do 25.6.2017 uhradili poplatky za školné a stravné a odovzdali doklad o zaplatení triednej učiteľke.

Poďakovanie

Ďakujeme rodičom predškolákov, ktorí nám sponzorsky prispeli rôznymi upomienkovými darmi pre deti v škole v prírode.

Ukážka výcviku psov

27.6.2017 v dopoludňajších hodinách si deti môžu pozrieť na školskom dvore ukážku výcviku psov mestskej polície.

Pozvánka na rozlúčkovú besiedku s predškolákmi

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na rozlúčkové besiedky s predškolákmi, ktoré sa budú konať:
- 20.6.2017 (utorok) o 15.15 h v triede Zvončeky;
- 21.6.2017 (streda) o 15.15 h v triede Konvalinky;
- 21.6.2017 (streda) o 15.15 h v triede Ružičky.
Tešíme sa na Vás

Medzinárodný deň detí

Pri príležitosti MDD je 30.5.2017 v dopoludňajších hodinách pre deti pripravený program Klauniáda s rôznymi detskými zábavnými atrakciami.

Planetárium

29.5.2017 o 9.00 h si v materskej škole deti-predškoláci pozrú v mobilnom planetáriu film "Ako išiel Mesiac na návštevu k Slnku".

Divadelné predstavenie

12.5.2017 o 9.00 h bude v MŠ divadlo Na hojdačke s predstavením "Na zemi dobre mi".

Výlet predškolákov na hrad Červený Kameň

11.5.2017 sa triedy predškolákov Konvalinky, Zvončeky a Ružičky zúčastnia poznávacieho výletu/exkurzie na hrad Červený Kameň. Odchod z MŠ je o 8.00 h a návrat do MŠ je cca o 13.00 h. Žiadame rodičov, aby deti priviedli do MŠ ráno do 7.45 h.

Farebný svet - multikultúrne tvorivé dielne pre deti predškolského veku

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom multikultúrnych tvorivých dielní pre deti predškolského veku spoznávať a objavovať rôzne kultúry a národy sveta, vytvárať vzájomné porozumenie medzi ľuďmi. Podujatie sa uskutoční od 9.5. do 12.5.2017, pričom 10.5. od 9.00 do 11.00 h sa zúčastnia deti petržalských materských škôl a pozvaní hostia.

Oznam o mieste a prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

Informácie o mieste a prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 získate tu.
Žiadosť si môžete stiahnuť tu.

Príspevok 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia MŠ Lietavská 1,
Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2%,3% svojich daní za rok 2016 neziskovým organizáciám.
Občianske združenie pri Materskej škole Lietavská 1 - Vláčik si Vás touto formou dovoľuje oboznámiť so spôsobom, ako pomôcť škôlke, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Dovoľte, aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali, aby ste prispeli 2% zo svojich daní za rok 2016 a tým pomohli našim deťom navštevujúcim materskú školu.
Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane z príjmov" si môžete stiahnuť tu.
Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov" si môžete stiahnuť tu.
Vyplnené a potvrdené od zamestnávateľa môžete tlačivá odovzdať triednym učiteľkám, alebo predsedovi OZ p. Ďurajovi, alebo osobne odniesť na daňový úrad.
Nezabudnite, že o takúto finančnú pomoc pre materskú školu, ktorú navštevuje Vaše dieťa, môžete požiadať aj Vašich rodinných príslušníkov, kolegov a známych, pretože čím viac daňovníkov poukáže na účet nášho Rodičovského združenia sumu zodpovedajúcu podielu 2% zaplatenej dane, o to viac finančných prostriedkov budeme môcť použiť na skvalitnenie projektov MŠ, neustále vylepšovanie záhradného areálu, interiérového vybavenia, nákupu učebných pomôcok, podporu vzdelávacieho procesu našich detí, atď.
Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

Kúzelník

18.4.2017 o 9.30 h predvedie deťom svoje umenie kúzelník.

Divadelné predstavenie

22.3.2017 o 9.00 h sa v našej MŠ koná divadelné predstavenie "O neposlušnej mamine" v podaní bábkohercov z divadla Dúha.

Návšteva ZŠ Budatínska 61

21.3.2017 o 10.00 h navštívia naši predškoláci ZŠ Budatínska 61.

Návšteva knižnice

V rámci mesiaca "Marec - mesiac knihy" deti navštívia miestnu knižnicu na Vyšehradskej ulici v týchto dňoch:
14.3.2017 - triedy Ružičky a Zvončeky
21.3.2017 - triedy Makovičky a Narcisky

Ekovýchovný program

V dňoch 17.3.2017 a 24.3.2017 v čase od 9.00 do 11.00 h sa v rámci projektu "Zbierame batérie so Šmudlom" uskutočnia ekovýchovné programy "O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách" a "Triedime batérie so Šmudlom".

Fašiangový karneval

6.2.2017 o 10.00 h sa uskutoční "Karneval so šašom Marošom" plný živej hudby, tanca a súťaživých hier.

Kurz korčuľovania

V dňoch 23.1. - 30.1.2017 absolvujú prihlásené deti - predškoláci korčuliarsky výcvik na klzisku v Petržalke pod vedením trénerov Happy Kids. Dieťa potrebuje športové oblečenie, korčule, prilbu a hrubé rukavice. Veci je potrebné dieťaťu uložiť do ruksaku, nie to tašiek. Je možnosť požičania výstroja (korčule - 3 €/deň, prilba - 3 €/deň). Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky.
Časy korčuľovania predškoláci:
Pondelok: 10.30 - 11.30
Utorok: nekorčuľuje sa z dôvodu obsadenia štadiónu. Nahradíme v pondelok 30.1. o 8.30 h.
Streda: 10.30 - 11.30
Štvrtok: 10.35 - 11.35
Piatok: 10.15 - 11.15
Pondelok 30.1.: 8.30 - 10.30
Autobus bude pristavený cca 35 minút pred začatím kurzu.

Interaktívne bábkové divadlo

18.1.2017 o 9.30 h sa uskutoční v našej MŠ bábkové divadlo „Zimný kožuch Zajka Fajka“.
Zima už prišla a priniesla zimu a kosu - a kto to vie, teplo sa oblečie. a kto to nevie, nechá sa presvedčiť hadíkom Vadíkom, že kožuch nepotrebuje, ale kamarátov...a tak úbohý zajko Fajko blúdi zimným lesom a hľadá kamarátov, ktorí ho zohrejú...stretne mnohých, ale...nuž, ako to dopadne a či zamrzne....tak, o tom bolo divadielko. :D

"Vianočné prázdniny"

V čase vianočných prázdnin bude prerušená prevádzka v MŠ Lietavskej od 23.12.2016 do 5.1.2017.
Prevádzka v MŠ Macharova: 27.12.2016 (utorok), 28.12.2016 (streda), 29.12.2016 (štvrtok), 30.12.2016 (piatok).
Prevádzka v MŠ Röntgenova: 2.1.2017 (pondelok), 3.1.2017 (utorok), 4.1.2017 (streda), 5.1.2017 (štvrtok).
V prípade, ak bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie školských vianočných prázdnin, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ.

Pozvánka na vianočné besiedky

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na vianočné besiedky Vašich detí.
Margarétky: 20.12.2016 o 15.00 h;
Ružičky: 20.12.2016 o 15.30 h;
Zvončeky: 15.12.2016 o 15.30 h;
Fialky: 20.12.2016 o 15.30 h;
Narcisky: 14.12.2016 o 15.15 h;
Makovičky: 19.12.2016 o 15.30 h;
Konvalinky: 15.12.2016 o 15.30 h.

Vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov

Vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov sa bude konať v MŠ Lietavská 1, takto:
Deti z triedy Konvaliniek 29.11.2016 o 9.00 h;
Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 1.12.2016 od 13.30 h (podľa rozpisu);
Deti z triedy Zvončekov dňa 2.12.2016 o 9.00 h;
Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 5.12.2016 od 13.30 h (podľa rozpisu);
Deti z triedy Ružičiek dňa 8.12.2016 o 9.00 h;
Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 15.12.2016 od 13.30 h (podľa rozpisu);
Vyšetrenie môžu znova absolvovať aj deti s odloženou školskou dochádzkou.

Mikuláš a divadelné predstavenie "Škola anjelov"

6.12.2016 v dopoludňajších hodinách sa v našej materskej škole uskutoční divadelné predstavenie "Škola anjelov" spojené s príchodom Mikuláša.

Pozvánka

Milí rodičia z triedy Konvaliniek,
srdečne Vás pozývame 24.11.2016 (štvrtok) o 15.30 h do Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám. 2, Bratislava 5 na záverečnú prezentáciu multikultúrneho vzdelávacieho projektu "Cesty priateľstva", ktorý bol realizovaný za účasti detí zo slovenskej, maďarskej, bulharskej a nemeckej materskej školy. Program obsahuje umelecké vystúpenie detí a premietanie filmu o projekte. Projekt sa realizuje s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program kultúra národnostných menšín 2016.
Deti odchádzajú z MŠ Lietavská 1 (bez rodičov) v sprievode učiteliek autobusovou dopravou o 14.30 h. Po umeleckom vystúpení si rodičia prevezmú deti domov v ZUŠ na Daliborovom nám. 2, Bratislava 5.

Zvieratká medzi nami – lesné a vodné

10.11.2016 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a vodnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Pozvánka na výstavu spojenú s ochutnávkou zdravých nátierok

Srdečne pozývame rodičov 27.10.2016 od 15.00 h na výstavku prác detí zo školského projektu "Zdravko a Boľko" zameraného na zdravý životný štýl. Súčasťou výstavky bude aj ochutnávka zdravých a chutných nátierok z receptúr školskej jedálne. Príďte sa inšpirovať do vstupnej haly v hlavnej časti budovy materskej školy.
Kolektív pracovníčok a deti z MŠ

Jazda na poníkoch

25.10.2016 v dopoludňajších hodinách sa pre všetky deti v MŠ uskutoční hipoterapia - jazda na poníkoch.

Zvieratká medzi nami – lesné a poľné

21.10.2016 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a poľnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Plavecký kurz - predškoláci

V dňoch 10.10. – 14.10.2016 sa v spolupráci s Happy Kids uskutoční plavecký kurz pre predškolákov v novootvorenej plavárni na Tupolevovej ulici v Petržalke. Plávanie bude prebiehať v čase od 8.45 do 9.45 h. Odchod je spred MŠ o 8.15 h. Žiadame rodičov, aby do MŠ prišli do 8.00 h kvôli zapísaniu dieťaťa do dochádzky a nahláseniu stravy. Deti budú desiatovať po príchode z plávania do MŠ. Poplatok treba uhradiť na účet zverejnený v šatniach tried.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19.9.2016 (v pondelok) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Prosíme rodičov o účasť bez detí.

Nový školský rok 2016/2017

Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás privítame v novom školskom roku 2.9.2016 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2016/17. Poplatky za materskú školu neuhrádzajte, nakoľko sa zmenili čísla účtov v novej banke. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) už nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31. 8. 2017. Informácie pre rodičov novoprijatých detí získate tu.

Prevádzka MŠ Lietavská 1 počas letných prázdnin

- Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 01.07.2016 do 31.07.2016.
- Prevádzka MŠ bude prerušená od 01.08. do 31.08.2016, z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2016/2017.
- Náhradná MŠ bude MŠ Bzovícka.
Rodičov, ktorí záväzne prihlásili detí do MŠ, žiadame, aby prihláseným deťom do 27.06.2016 uhradili poplatky za školné a stravné, odovzdali doklad o zaplatení triednej učiteľke.
V mesiaci júl bude prebiehať v MŠ výmena termoregulačných ventilov vo všetkých priestoroch MŠ. Výmena bude prebiehať postupne, aby nebola ohrozená prevádzka v MŠ. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko sa budú musieť deti z tried premiestňovať do iných tried.
Ďakujeme za pochopenie.