train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 7.9.2018
Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12.9.2017 (v stredu) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Prosíme Vás, aby ste si zabezpečili účasť bez detí.

Nový školský rok 2018/2019

Vážení rodičia a milé deti, v novom školskom roku Vás srdečne privítame 3.9.2018 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2018/19. Poplatky za materskú školu zatiaľ neuhrádzajte. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2019.