train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 25.11.2016
Mikuláš a divadelné predstavenie "Škola anjelov"

6.12.2016 v dopoludňajších hodinách sa v našej materskej škole uskutoční divadelné predstavenie "Škola anjelov" spojené s príchodom Mikuláša.

Vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov

Vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov sa bude konať v MŠ Lietavská 1, takto:
Deti z triedy Konvaliniek 29.11.2016 o 9,00 h;
Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 1.12.2016 od 13,30 h (podľa rozpisu);
Deti z triedy Zvončekov dňa 2.12.2016 o 9,00 h;
Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 5.12.2016 od 13,30 h (podľa rozpisu);
Deti z triedy Ružičiek dňa 8.12.2016 o 9,00 h;
Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 15.12.2016 od 13,30 h (podľa rozpisu);
Vyšetrenie môžu znova absolvovať aj deti s odloženou školskou dochádzkou.

Pozvánka

Milí rodičia z triedy Konvaliniek,
srdečne Vás pozývame 24.11.2016 (štvrtok) o 15,30 hod. do Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám. 2, Bratislava 5 na záverečnú prezentáciu multikultúrneho vzdelávacieho projektu "Cesty priateľstva", ktorý bol realizovaný za účasti detí zo slovenskej, maďarskej, bulharskej a nemeckej materskej školy. Program obsahuje umelecké vystúpenie detí a premietanie filmu o projekte. Projekt sa realizuje s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, program kultúra národnostných menšín 2016.
Deti odchádzajú z MŠ Lietavská 1 (bez rodičov) v sprievode učiteliek autobusovou dopravou o 14, 30 hod.. Po umeleckom vystúpení si rodičia prevezmú deti domov v ZUŠ na Daliborovom nám. 2, Bratislava 5.

Zvieratká medzi nami – lesné a vodné

10.11.2016 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a vodnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Pozvánka na výstavu spojenú s ochutnávkou zdravých nátierok

Srdečne pozývame rodičov 27.10.2016 od 15,00 na výstavku prác detí zo školského projektu "Zdravko a Boľko" zameraného na zdravý životný štýl. Súčasťou výstavky bude aj ochutnávka zdravých a chutných nátierok z receptúr školskej jedálne. Príďte sa inšpirovať do vstupnej haly v hlavnej časti budovy materskej školy.
Kolektív pracovníčok a deti z MŠ

Jazda na poníkoch

25.10.2016 v dopoludňajších hodinách sa pre všetky deti v MŠ uskutoční hipoterapia - jazda na poníkoch.

Zvieratká medzi nami – lesné a poľné

21.10.2016 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a poľnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Plavecký kurz - predškoláci

V dňoch 10.10. – 14.10.2016 sa v spolupráci s Happy Kids uskutoční plavecký kurz pre predškolákov v novootvorenej plavárni na Tupolevovej ulici v Petržalke. Plávanie bude prebiehať v čase od 8,45 do 9,45 hod. Odchod je spred MŠ o 8,15 hod. Žiadame rodičov, aby do MŠ prišli do 8,00 hod., kvôli zapísaniu dieťaťa do dochádzky a nahláseniu stravy. Deti budú desiatovať po príchode z plávania do MŠ. Poplatok treba uhradiť na účet zverejnený v šatniach tried.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19.9.2016 (v pondelok) o 16,30 v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Prosíme rodičov o účasť bez detí.

Nový školský rok 2016/2017

Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás privítame v novom školskom roku 2.9.2016 v čase od 6.00 do 8.00. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2016/17. Poplatky za materskú školu neuhrádzajte, nakoľko sa zmenili čísla účtov v novej banke. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) už nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31. 8. 2017. Informácie pre rodičov novoprijatých detí získate tu.

Prevádzka MŠ Lietavská 1 počas letných prázdnin

- Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 01.07.2016 do 31.07.2016.
- Prevádzka MŠ bude prerušená od 01.08. do 31.08.2016, z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2016/2017.
- Náhradná MŠ bude MŠ Bzovícka.
Rodičov, ktorí záväzne prihlásili detí do MŠ, žiadame, aby prihláseným deťom do 27.06.2016 uhradili poplatky za školné a stravné, odovzdali doklad o zaplatení triednej učiteľke.
V mesiaci júl bude prebiehať v MŠ výmena termoregulačných ventilov vo všetkých priestoroch MŠ. Výmena bude prebiehať postupne, aby nebola ohrozená prevádzka v MŠ. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko sa budú musieť deti z tried premiestňovať do iných tried.
Ďakujeme za pochopenie.