train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 13.6.2018
Srdečné poďakovanie rodičom

Riaditeľka materskej školy v mene celého kolektívu vyslovuje srdečné poďakovanie všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili na troch brigádach v našej školskej záhrade. Cieľom bolo upraviť a skrášliť areál materskej školy, v ktorom deti trávia veľmi veľa času.
Vďaka tímu šikovných rodičov pod vedením predsedkyne OZ - Vláčik pri MŠ pani Böttcher, ktorí sa nadchli pre dobrú vec, sa podarilo okrášliť preliezačky, hojdačky, domček so šmykľavkou a vláčik novými farbami, upraviť pieskovisko, osadiť do zeme pneumatiky na hranie pre deti, nafarbiť hranty, vyplieť burinu, na dopravnom ihrisku vyznačiť vodorovné značenie a tak prispieť k peknému zovňajšku školskej záhrady. Poďakovanie patrí pánovi Böttcherovi za nákup pomôcok a materiálu.
Ďakujeme, že ste prišli a spoločnými silami sa podarilo odviesť veľký kus práce, z ktorej budú mať najväčšiu radosť naše deti.

Výlet

19.6.2018 o 8.00 h - výlet na Červený kameň – predškoláci

Bubliniáda

13.6.2018 o 9.30 h - Bublinová šou

MDD

12.6.2018 - rozprávkovo-zábavné dopoludnie – skákací hrad, trampolína, súťaže...

Divadelné predstavenie

11.6.2018 o 9.15 h - divadelné predstavenie "Martinka v ríši divov" – divadlo DÚHA

Poníky

30.5.2018 v dopoludňajších hodinách - jazda na poníkoch

Oznam o mieste a prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019

Informácie o mieste a prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019 získate tu.
Žiadosť si môžete stiahnuť tu.

Príspevok 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia MŠ Lietavská 1,
Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% / 3% svojich daní za rok 2017 neziskovým organizáciám.
Naše občianske združenie Združenie rodičov Materskej školy Lietavská - Vláčik si Vás touto formou dovoľuje oboznámiť so spôsobom, ako pomôcť škôlke, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Dovoľte, aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali, aby ste prispeli 2% zo svojich daní za rok 2017 a tým pomohli našim deťom navštevujúcim materskú školu.
Tento rok sa podávajú na nových tlačivách vydaných Finančnou správou SR a platných od 1.1.2018 .
Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% / 3% zaplatenej dane z príjmov" si môžete stiahnuť tu.
Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov" si môžete stiahnuť tu.
Vyplnené a potvrdené od zamestnávateľa môžete tlačivá odovzdať triednym učiteľkám, alebo osobne odniesť na daňový úrad.
Nezabudnite, že o takúto finančnú pomoc pre materskú školu, ktorú navštevuje Vaše dieťa, môžete požiadať aj Vašich rodinných príslušníkov, kolegov a známych, pretože čím viac daňovníkov poukáže na účet nášho občianskeho združenia sumu zodpovedajúcu podielu 2% zaplatenej dane, o to viac finančných prostriedkov budeme môcť použiť na skvalitnenie projektov MŠ, neustále vylepšovanie záhradného areálu, interiérového vybavenia, nákupu učebných pomôcok, podporu vzdelávacieho procesu našich detí, atď.
Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

Brigáda – školský dvor

Pozvánka a bližšie informácie o brigádach v máji: tu.

MDD

25.5.2018 – MDD - rozprávkovo-zábavné dopoludnie pre deti.

Farebný svet

23.5.2018 od 9.00 h - Multikultúrny projekt "Farebný svet".

Besiedka

21.5.2018 od 15.00 h podľa oznamu v šatniach jednotlivých tried - Besiedka z krúžku anglického jazyka.

Športovo-zábavné popoludnie

16.5.2018 v čase od 15.30 do 17.30 h - Deň rodiny – športovo-zábavné popoludnie spolu s rodičmi.

Olympiáda

14.5. – 18.5.2018 - Detská športová olympiáda.

Ako sova líške bájky čítala

25.4.2018 o 10.30 h - Divadlo Babadlo: Ako sova líške bájky čítala.

Vodné zvieratká

18.4.2018 o 9.00 h - Vodné zvieratká v MŠ.

Vodné zvieratká

16.4.2018 o 9.00 h - Vodné zvieratká v MŠ.

Mobilné planetárium

26.3.2018 sa predškoláci oboznámia s vesmírom prostredníctvom mobilného planetária.

Beseda s autorkou a autorské čítanie

15.3.2018 v dopoludňajších hodinách sa deti zúčastnia čítania a besedy s autorkou kníh.

Návšteva ZŠ Budatínska – predškoláci

14.3.2018 v dopoludňajších hodinách navštívia predškoláci základnú školu ZŠ Budatínska 61.

Ekovýchovný program pre predškolákov

13.3.2018 sa uskutoční ekovýchovný program pre predškolákov "Dávny svet ukrytý v kameňoch" v spolupráci s inštitútom EKO-Daphné.

Karneval

6.2.2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční fašiangový karneval.

Divadelné predstavenie

24.1.2018 o 10.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie Lomidrevo v podaní hercov divadla Na hojdačke.

Depistáž

Depistáž - vyšetrenie školskej zrelosti detí-predškolákov sa bude konať v MŠ Lietavská 1 takto:
- Deti z triedy Ružičiek 16.1.2018 o 9.15 h. Konzultácia rodiča so psychologičkou 18.1.2018 od 14.00 h (podľa rozpisu).
- Deti z triedy Margarétiek 19.1.2018 o 9.15 h. Konzultácia rodiča so psychologičkou 22.1.2018 od 14.00 h (podľa rozpisu).
- Deti z triedy Makovičiek 23.1.2018 o 9.15 h. Konzultácia rodiča so psychologičkou dňa 25.1.2018 od 14.00 h (podľa rozpisu).
Vyšetrenie môžu znova absolvovať aj deti s odloženou školskou dochádzkou.

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Prerušená prevádzka v MŠ Lietavskej bude v dňoch: 27.12.2017 - 29.12.2017, 2.1.2018 - 5.1.2018.
Náhradná MŠ Lachova v termíne: 27. - 29.12.2017
Náhradná MŠ Turnianska v termíne: 2. - 5.1.2018
V prípade, že bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ. V prípade, že bude mať MŠ prevádzku a príde menej ako 10 detí, prevádzka na daný deň bude zrušená.

Zároveň oznamujeme rodičom, že 22.12.2017 (piatok) v prípade prítomných menej ako 10 detí v MŠ Lietavská bude prevádzka prerušená aj v tento deň. Zákonný zástupca dieťaťa si po telefonickej výzve bude musieť prísť po dieťa, nakoľko nebude v prevádzke ani školská jedáleň.
Žiadame rodičov, aby do 22.11.2017 nahlásili u triednych učiteliek záujem o náhradné materské školy a svojím podpisom potvrdili, že boli oboznámení s prerušenou prevádzkou v čase školských vianočných prázdnin.

Mikuláš

1.12.2017 o 11.00 h privítame v našej MŠ Mikuláša.

Divadelné predstavenie

1.12.2017 o 10.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre deti "Útrapy vianočného škriatka".

Slávnostné ukončenie multikultúrneho projektu "Cesty priateľstva"

29.11.2017 o 16.00 h sa v DK Zrkadlový háj v Petržalke uskutoční slávnostné ukončenie multikultúrneho projektu „Cesty priateľstva“ realizovaného s grantového programu pre národnostné menšiny z Úradu vlády SR. V tomto programe vystúpia deti z triedy Margarétky z MŠ Lietavská 1, deti z bulharskej MŠ Christa Boteva a z nemeckej MŠ Deutsche Schule International. Zároveň si hostia budú môcť pozrieť film o realizácii projektu na jednotlivých MŠ.

Tekvičkové slávnosti v spolupráci s rodičmi

6.11.2017 o 15.30 h sa v spolupráci s rodičmi uskutočnia na školskom dvore tekvičkové slávnosti (vyrezávanie tekvíc, súťaž o najkrajšieho svetlonosa). Slávnosť zaháji čarodejník Emil a jeho pomocníci – pani Jeseň, tekvičky Evičky a strašidlo Bubu. Rodičia spoločne s deťmi vytvoria svetlonosov. Potrebné je, aby si každá rodina priniesla tekvicu na vyrezávanie a potrebné nástroje.

Zvieratká medzi nami – lesné a poľné

26.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a poľnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Environmentálna výchova

18.10.2017 sa v dopoludňajších hodinách v spolupráci s DAPHNE uskutoční pre predškolákov environmentálny program "Pani Úroda".

Jazda na poníkoch

5.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa pre všetky deti v MŠ uskutoční hipoterapia - jazda na poníkoch.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12.9.2017 (v utorok) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Účasť je nutná a bez prítomnosti detí.

Nový školský rok 2017/2018

Vážení rodičia a milé deti, v novom školskom roku Vás srdečne privítame 4.9.2017 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2017/18. Poplatky za materskú školu zatiaľ neuhrádzajte. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2018.

Zmena e-mailovej adresy

Naša nová e-mailová adresa je mslietavska@strediskoskole.sk.

Materská škola roka 2016

Najúspešnejšou materskou školou Petržalky za rok 2016 a titul Materská škola roka 2016 získala Materská škola Lietavská 1.