train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 10.11.2017
Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Prerušená prevádzka v MŠ Lietavskej bude v dňoch: 27.12.2017 - 29.12.2017, 2.1.2018 - 5.1.2018.
Náhradná MŠ Lachova v termíne: 27. - 29.12.2017
Náhradná MŠ Turnianska v termíne: 2. - 5.1.2018
V prípade, že bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ. V prípade, že bude mať MŠ prevádzku a príde menej ako 10 detí, prevádzka na daný deň bude zrušená.

Zároveň oznamujeme rodičom, že 22.12.2017 (piatok) v prípade prítomných menej ako 10 detí v MŠ Lietavská bude prevádzka prerušená aj v tento deň. Zákonný zástupca dieťaťa si po telefonickej výzve bude musieť prísť po dieťa, nakoľko nebude v prevádzke ani školská jedáleň.
Žiadame rodičov, aby do 22.11.2017 nahlásili u triednych učiteliek záujem o náhradné materské školy a svojím podpisom potvrdili, že boli oboznámení s prerušenou prevádzkou v čase školských vianočných prázdnin.

Mikuláš

1.12.2017 o 11.00 h privítame v našej MŠ Mikuláša.

Divadelné predstavenie

1.12.2017 o 10.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre deti "Útrapy vianočného škriatka".

Slávnostné ukončenie multikultúrneho projektu "Cesty priateľstva"

29.11.2017 o 16.00 h sa v DK Zrkadlový háj v Petržalke uskutoční slávnostné ukončenie multikultúrneho projektu „Cesty priateľstva“ realizovaného s grantového programu pre národnostné menšiny z Úradu vlády SR. V tomto programe vystúpia deti z triedy Margarétky z MŠ Lietavská 1, deti z bulharskej MŠ Christa Boteva a z nemeckej MŠ Deutsche Schule International. Zároveň si hostia budú môcť pozrieť film o realizácii projektu na jednotlivých MŠ.

Tekvičkové slávnosti v spolupráci s rodičmi

6.11.2017 o 15.30 h sa v spolupráci s rodičmi uskutočnia na školskom dvore tekvičkové slávnosti (vyrezávanie tekvíc, súťaž o najkrajšieho svetlonosa). Slávnosť zaháji čarodejník Emil a jeho pomocníci – pani Jeseň, tekvičky Evičky a strašidlo Bubu. Rodičia spoločne s deťmi vytvoria svetlonosov. Potrebné je, aby si každá rodina priniesla tekvicu na vyrezávanie a potrebné nástroje.

Zvieratká medzi nami – lesné a poľné

26.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a poľnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Environmentálna výchova

18.10.2017 sa v dopoludňajších hodinách v spolupráci s DAPHNE uskutoční pre predškolákov environmentálny program "Pani Úroda".

Jazda na poníkoch

5.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa pre všetky deti v MŠ uskutoční hipoterapia - jazda na poníkoch.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12.9.2017 (v utorok) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Účasť je nutná a bez prítomnosti detí.

Nový školský rok 2017/2018

Vážení rodičia a milé deti, v novom školskom roku Vás srdečne privítame 4.9.2017 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2017/18. Poplatky za materskú školu zatiaľ neuhrádzajte. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2018.

Zmena e-mailovej adresy

Naša nová e-mailová adresa je mslietavska@strediskoskole.sk.

Materská škola roka 2016

Najúspešnejšou materskou školou Petržalky za rok 2016 a titul Materská škola roka 2016 získala Materská škola Lietavská 1.