train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 19.9.2017
Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12.9.2017 (v utorok) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Účasť je nutná a bez prítomnosti detí.

Nový školský rok 2017/2018

Vážení rodičia a milé deti, v novom školskom roku Vás srdečne privítame 4.9.2017 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2017/18. Poplatky za materskú školu zatiaľ neuhrádzajte. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2018.

Zmena e-mailovej adresy

Naša nová e-mailová adresa je mslietavska@strediskoskole.sk.

Materská škola roka 2016

Najúspešnejšou materskou školou Petržalky za rok 2016 a titul Materská škola roka 2016 získala Materská škola Lietavská 1.