train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 17.10.2016
Mikuláš a divadelné predstavenie "Škola anjelov"

6.12.2016 v dopoludňajších hodinách sa v našej materskej škole uskutoční divadelné predstavenie "Škola anjelov" spojené s príchodom Mikuláša.

Zvieratká medzi nami – lesné a vodné

10.11.2016 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a vodnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Jazda na poníkoch

25.10.2016 v dopoludňajších hodinách sa pre všetky deti v MŠ uskutoční hipoterapia - jazda na poníkoch.

Zvieratká medzi nami – lesné a poľné

21.10.2016 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a poľnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Plavecký kurz - predškoláci

V dňoch 10.10. – 14.10.2016 sa v spolupráci s Happy Kids uskutoční plavecký kurz pre predškolákov v novootvorenej plavárni na Tupolevovej ulici v Petržalke. Plávanie bude prebiehať v čase od 8,45 do 9,45 hod. Odchod je spred MŠ o 8,15 hod. Žiadame rodičov, aby do MŠ prišli do 8,00 hod., kvôli zapísaniu dieťaťa do dochádzky a nahláseniu stravy. Deti budú desiatovať po príchode z plávania do MŠ. Poplatok treba uhradiť na účet zverejnený v šatniach tried.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19.9.2016 (v pondelok) o 16,30 v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Prosíme rodičov o účasť bez detí.

Nový školský rok 2016/2017

Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás privítame v novom školskom roku 2.9.2016 v čase od 6.00 do 8.00. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2016/17. Poplatky za materskú školu neuhrádzajte, nakoľko sa zmenili čísla účtov v novej banke. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) už nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31. 8. 2017. Informácie pre rodičov novoprijatých detí získate tu.

Prevádzka MŠ Lietavská 1 počas letných prázdnin

- Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 01.07.2016 do 31.07.2016.
- Prevádzka MŠ bude prerušená od 01.08. do 31.08.2016, z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2016/2017.
- Náhradná MŠ bude MŠ Bzovícka.
Rodičov, ktorí záväzne prihlásili detí do MŠ, žiadame, aby prihláseným deťom do 27.06.2016 uhradili poplatky za školné a stravné, odovzdali doklad o zaplatení triednej učiteľke.
V mesiaci júl bude prebiehať v MŠ výmena termoregulačných ventilov vo všetkých priestoroch MŠ. Výmena bude prebiehať postupne, aby nebola ohrozená prevádzka v MŠ. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko sa budú musieť deti z tried premiestňovať do iných tried.
Ďakujeme za pochopenie.