train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 20.9.2016
Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 19.9.2016 (v pondelok) o 16,30 v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Prosíme rodičov o účasť bez detí.

Nový školský rok 2016/2017

Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás privítame v novom školskom roku 2.9.2016 v čase od 6.00 do 8.00. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2016/17. Poplatky za materskú školu neuhrádzajte, nakoľko sa zmenili čísla účtov v novej banke. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) už nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31. 8. 2017. Informácie pre rodičov novoprijatých detí získate tu.

Prevádzka MŠ Lietavská 1 počas letných prázdnin

- Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 01.07.2016 do 31.07.2016.
- Prevádzka MŠ bude prerušená od 01.08. do 31.08.2016, z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2016/2017.
- Náhradná MŠ bude MŠ Bzovícka.
Rodičov, ktorí záväzne prihlásili detí do MŠ, žiadame, aby prihláseným deťom do 27.06.2016 uhradili poplatky za školné a stravné, odovzdali doklad o zaplatení triednej učiteľke.
V mesiaci júl bude prebiehať v MŠ výmena termoregulačných ventilov vo všetkých priestoroch MŠ. Výmena bude prebiehať postupne, aby nebola ohrozená prevádzka v MŠ. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko sa budú musieť deti z tried premiestňovať do iných tried.
Ďakujeme za pochopenie.