train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 3.7.2019
Informácie pre zákonných zástupcov budúcich škôlkarov

Začiatok školského roka a deň nástupu Vášho dieťaťa do MŠ je pondelok 2.9.2019. Prevádzka MŠ je od 6.00 do 17.00 h. Od 6.00 do 7.00 h sa deti schádzajú v spoločnej herni pri jedálni. Po 7.00 h je prevádzka už na triedach. Informácie o zaradení do tried si prečítate 2.9.2019 na informačných nástenkách vo vestibule hlavnej časti budovy. Citlivo zvážte, aký čas je pre Vaše dieťatko vhodný na pobyt v materskej škole vzhľadom k jeho predošlým skúsenostiam a odlúčeniu od rodičov, prihliadnuc na jeho bezproblémovú adaptáciu na nové prostredie a kolektív veľkej materskej školy. Prineste kópiu preukazu poistenca dieťaťa, ktorý odovzdáte ráno triednej učiteľke spolu s aktuálnymi telefónnymi kontaktami na zákonných zástupcov. Dieťatku dáte do skrinky v šatni (bude označená menom) náhradné veci na prezlečenie, posteľnú bielizeň i plachtu veľkosti detskej postieľky, papučky – nie šľapky, hygienické potreby – vreckovky, toaletný papier, hrebeň, uterák. Šeky na stravu a školné dostanete priamo v MŠ v septembri.
Prajeme deťom i Vám pohodový vstup do novej etapy škôlkarskeho života.