train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Označené podujatia sú financované z členských príspevkov OZ Vláčik                          Aktualizácia 28.5.2020
Povinnosti zákonných zástupcov detí

Zoznam povinností zákonných zástupcov detí si môžete prečítať tu.

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Text oznamu si môžete prečítať tu.
Čestné prehlásenie si môžete stiahnuť tu.
Záujem o návštevu MŠ od 1.6.2020 môžu nahlásiť zákonní zástupcovia do 28.5. do 10.00 h na e-mail MŠ:
- ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa,
- ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa.

Oznam o vysporiadaní poplatkov

Prosíme zákonných zástupcov detí nastupujúcich v septembri do ZŠ, aby pre vysporiadanie platieb do OZ – Vláčik, Škola v prírode, Školská jedáleň - zanechali v schránke pri vchode do MŠ alebo mailom poslali nasledovné údaje:
Trieda a meno dieťaťa, číslo účtu v tvare IBAN, meno zákonného zástupcu komu sa budú financie posielať a podpis.

Dodatok k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadame rodičov, aby v žiadosti o prijatie v časti poznámka uviedli, do ktorých materských škôl si ešte podali žiadosti a taktiež aby uviedli, že ide o žiadosť dieťaťa so špeciálno-výchovnými potrebami a dieťaťa s poruchami výživy.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa oznámime zákonným zástupcom do 30.6.2020.

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí do MŠ 2020/2021
Text oznamu si môžete prečítať tu.
Text rozhodnutia Ministerstva školstva ... si môžete prečítať tu.

Informácia k príspevkom a zápisu do 1. ročníka ZŠ

https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-platby-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-za-obdobie-od-aprila-2020-az-do-odvolania-su-zrusene/
https://www.petrzalka.sk/2020-03-26-zmena-terminov-zapisu-deti-do-prvych-rocnikov-zakladnych-skol/

Oznam o odklade povinnej školskej dochádzky

Vedenie MŠ Lietavská 1 oznamuje rodičom, ktorí zvažujú odklad povinnej školskej dochádzky, aby poslali žiadosť o podržanie miesta do konca apríla mailom na mslietavska@strediskoskole.sk

Výlet s predškolákmi a eko aktivity (OZ Vláčik)

11. a 12.5. od 8.00 do 12.30 h výlet s predškolákmi a eko aktivity – Červený rybník, Sokoliarsky dvor a lesný náučný chodník. Presné pokyny budú v informovaných súhlasoch v triede.

Eko aktivity s Tárajkom (OZ Vláčik)

20.4.2020 o 9.00 h - Eko aktivity s Tárajkom – pre všetky deti.

Veselá veľká noc (OZ Vláčik)

8.4.2020 od 15.30 do 17.30 h - "Veselá veľká noc" – podujatie pre všetky deti a ich rodičov. Je potrebné, aby si rodičia zabezpečili prúty na pletenie korbáčov :-).

Chemická show (OZ Vláčik)

23.3.2020 o 9.00 h - "Chemická show" – zábavné dopoludnie pre všetky deti.

Čítanie a tvorivé aktivity (OZ Vláčik)

18.3.2020 o 9.00 h - autorské čítanie a tvorivé aktivity pre deti z tried Narcisky a Ružičky.

Sférické kino v MŠ (OZ Vláčik)

16.3.2020 od 8.00 h - sférické kino v MŠ – "Lucia a padajúca hviezda" – predstavenie pre predškolákov a strednú vekovú skupinu o vesmíre.

Exkurzia v knižnici Vyšehradská 27

27.2.2020 o 10.00 h – Fialky,
28.2.2020 o 10.00 h – Zvončeky,
5.3.2020 o 10.00 h – Konvalinky,
6.3.2020 o 10.00 h – Margarétky,
12.3.2020 o 10.00 h – Makovičky,
13.3.2020 o 10.00 h – Narcisky,
13.3.2020 o 10.30 h – Ružičky.

Exkurzia predškolákov

25.2.2020 o 10.00 h - exkurzia predškolákov v ZŠ Budatínska.

Hudobný koncert (OZ Vláčik)

24.2.2020 o 9.30 h - hudobný koncert so živou kapelou s videoprojekciou "Hudbou okolo Európy" – pre všetky deti.

Fašiangový karneval (OZ Vláčik)

4.2.2020 o 9.30 h bude v MŠ fašiangový karneval so šašom Marošom.

Divadelné predstavenie (OZ Vláčik)

30.1.2020 o 9.00 h uvidia deti divadelné predstavenie O lišiakovi Marošovi.

Ekovýchovné programy pre predškolákov – Vtáčiky (OZ Vláčik)

21.1.2020 od 8.30 h

Korčuľovanie - predškoláci

Od 13.1.2020 do 17.1.2020

Zmena VZN - stravné

V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30.9.2019:
- odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7.30 h v danom stravovacom dni,
- v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky - zúčastnil sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
- zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady),
- v prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
- vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára, nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
- za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Celý text zmeny si môžete prečítať tu.

Vianočné divadelné predstavenie detí ZŠ

18.12.2019 o 9.00 h

Vianočné besiedky

12.12.2019 o 15.00 h v triede Konvalinky ;
13.12.2019 o 15.00 h v triede Margarétky.

Vianočné dielničky

12.12.2019 o 15.00 h v triede Fialky;
12.12.2019 o 15.30 h v triede Makovičky;
12.12.2019 o 15.00 h v triede Zvončeky.

Divadelné predstavenie (OZ Vláčik)

12.12.2019 o 9.00 h uvidia deti divadelné predstavenie Škaredé káčatko.

Trieda Konvalinky – vystúpenie (OZ Vláčik)

9.12.2019 o 15.00 h

Pripravme sa na Mikuláša (OZ Vláčik)

4.12.2019 o 8.30 h sa uskutoční divadelné predstavenie a privítame Mikuláša.

Tárajko a Popletajka (OZ Vláčik)

3.12.2019 o 9.00 h sa uskutoční divadielko za prémiovú cenu za 2. miesto v súťaži MŠ. CD a DVD zdarma.

Advent na Slovensku (OZ Vláčik)

26.11.2019 o 9.30 h

Vyšetrenie zraku

21.11.2019 o 8.30 h

Depistáž Konvalinky

14.11.2019 o 8.30 h

Depistáž Fialky

12.11.2019 o 8.30 h

Dávny svet ukrytý v kameni (OZ Vláčik)

5.11.2019 od 9.00 h sa uskutočnia eko aktivity pre predškolákov.

Deň materských škôl na Slovensku

4.11.2019 o 10.00 h sa pre deti MŠ uskutočnia dopoludňajšie slávnostné aktivity.

Tekvičkové slávnosti (OZ Vláčik)

29.10.2019 od 15.00 do 17.00 h budú v MŠ Tekvičkové slávnosti.

Cesty priateľstva – "Herbstfest" (OZ Vláčik)

17.10.2019 o 9.00 h deti z triedy Konvalinky – multikultúrny projekt: Cesty priateľstva – "Herbstfest".

Putovanie vesmírom (OZ Vláčik)

15.10.2019 od 9.00 h predškoláci spoznajú vesmír prostredníctvom mobilného planetária v MŠ.

Mici a Mňau

7.10.2019 o 9.00 h bude divadielko v MŠ pre mladšie deti (okrem predškolských tried).

Divadelné predstavenie pre predškolákov

25.9.2019 o 10.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre predškolákov – Odvážny zajko (Divadlo Haaf).

Divadelné predstavenie pre mladšie deti

25.9.2019 o 9.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre mladšie deti – Odvážny zajko (Divadlo Haaf).

Plavecký výcvik

Od 16.9. – 20.9.2019 od 10.30 h sa uskutoční plavecký výcvik pre predškolákov (podľa záujmu).

Dopravná výchova

12.9.2019 o 10.00 h bude v areáli MŠ dopravná výchova v spolupráci s mestskou políciou.

Ukážka výcviku psov

12.9.2019 o 9.00 h bude v areáli MŠ ukážka výcviku psov mestskej polície.

Plenárna schôdza rodičov

11.9.2019 o 16.30 h sa uskutoční plenárna schôdza rodičov.