train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Označené podujatia sú financované z členských príspevkov OZ Vláčik                          Aktualizácia 4.12.2019
Fašiangový karneval (OZ Vláčik)

4.2.2020 o 9.30 h bude v MŠ fašiangový karneval so šašom Marošom.

Divadelné predstavenie (OZ Vláčik)

30.1.2020 o 9.00 h uvidia deti divadelné predstavenie O lišiakovi Marošovi.

Ekovýchovné programy pre predškolákov – Vtáčiky (OZ Vláčik)

21.1.2020 od 8.30 h

Korčuľovanie - predškoláci

Od 13.1.2020 do 17.1.2020

Zmena VZN - stravné

V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30.9.2019:
- odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7.30 h v danom stravovacom dni,
- v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky - zúčastnil sa výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
- zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady),
- v prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
- vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára, nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná,
- za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Celý text zmeny si môžete prečítať tu.

Vianočné divadelné predstavenie detí ZŠ

18.12.2019 o 9.00 h

Vianočné besiedky

12.12.2019 o 15.00 h v triede Konvalinky ;
13.12.2019 o 15.00 h v triede Margarétky.

Vianočné dielničky

12.12.2019 o 15.00 h v triede Fialky;
12.12.2019 o 15.30 h v triede Makovičky;
12.12.2019 o 15.00 h v triede Zvončeky.

Divadelné predstavenie (OZ Vláčik)

12.12.2019 o 9.00 h uvidia deti divadelné predstavenie Škaredé káčatko.

Trieda Konvalinky – vystúpenie (OZ Vláčik)

9.12.2019 o 15.00 h

Pripravme sa na Mikuláša (OZ Vláčik)

4.12.2019 o 8.30 h sa uskutoční divadelné predstavenie a privítame Mikuláša.

Tárajko a Popletajka (OZ Vláčik)

3.12.2019 o 9.00 h sa uskutoční divadielko za prémiovú cenu za 2. miesto v súťaži MŠ. CD a DVD zdarma.

Advent na Slovensku (OZ Vláčik)

26.11.2019 o 9.30 h

Vyšetrenie zraku

21.11.2019 o 8.30 h

Depistáž Konvalinky

14.11.2019 o 8.30 h

Depistáž Fialky

12.11.2019 o 8.30 h

Dávny svet ukrytý v kameni (OZ Vláčik)

5.11.2019 od 9.00 h sa uskutočnia eko aktivity pre predškolákov.

Deň materských škôl na Slovensku

4.11.2019 o 10.00 h sa pre deti MŠ uskutočnia dopoludňajšie slávnostné aktivity.

Tekvičkové slávnosti (OZ Vláčik)

29.10.2019 od 15.00 do 17.00 h budú v MŠ Tekvičkové slávnosti.

Cesty priateľstva – "Herbstfest" (OZ Vláčik)

17.10.2019 o 9.00 h deti z triedy Konvalinky – multikultúrny projekt: Cesty priateľstva – "Herbstfest".

Putovanie vesmírom (OZ Vláčik)

15.10.2019 od 9.00 h predškoláci spoznajú vesmír prostredníctvom mobilného planetária v MŠ.

Mici a Mňau

7.10.2019 o 9.00 h bude divadielko v MŠ pre mladšie deti (okrem predškolských tried).

Divadelné predstavenie pre predškolákov

25.9.2019 o 10.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre predškolákov – Odvážny zajko (Divadlo Haaf).

Divadelné predstavenie pre mladšie deti

25.9.2019 o 9.00 h sa uskutoční divadelné predstavenie pre mladšie deti – Odvážny zajko (Divadlo Haaf).

Plavecký výcvik

Od 16.9. – 20.9.2019 od 10.30 h sa uskutoční plavecký výcvik pre predškolákov (podľa záujmu).

Dopravná výchova

12.9.2019 o 10.00 h bude v areáli MŠ dopravná výchova v spolupráci s mestskou políciou.

Ukážka výcviku psov

12.9.2019 o 9.00 h bude v areáli MŠ ukážka výcviku psov mestskej polície.

Plenárna schôdza rodičov

11.9.2019 o 16.30 h sa uskutoční plenárna schôdza rodičov.