train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 5.10.2017
Tekvičkové slávnosti v spolupráci s rodičmi

6.11.2017 o 15.30 h sa v spolupráci s rodičmi uskutočnia na školskom dvore tekvičkové slávnosti (vyrezávanie tekvíc, súťaž o najkrajšieho svetlonosa). Slávnosť zaháji čarodejník Emil a jeho pomocníci – pani Jeseň, tekvičky Evičky a strašidlo Bubu. Rodičia spoločne s deťmi vytvoria svetlonosov. Potrebné je, aby si každá rodina priniesla tekvicu na vyrezávanie a potrebné nástroje.

Zvieratká medzi nami – lesné a poľné

26.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa deti na základe sprostredkovaného pozorovania oboznámia so živými lesnými a poľnými zvieratkami a spôsobom ich života.

Environmentálna výchova

18.10.2017 sa v dopoludňajších hodinách v spolupráci s DAPHNE uskutoční pre predškolákov environmentálny program "Pani Úroda".

Jazda na poníkoch

5.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa pre všetky deti v MŠ uskutoční hipoterapia - jazda na poníkoch.

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12.9.2017 (v utorok) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Účasť je nutná a bez prítomnosti detí.

Nový školský rok 2017/2018

Vážení rodičia a milé deti, v novom školskom roku Vás srdečne privítame 4.9.2017 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2017/18. Poplatky za materskú školu zatiaľ neuhrádzajte. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2018.

Zmena e-mailovej adresy

Naša nová e-mailová adresa je mslietavska@strediskoskole.sk.

Materská škola roka 2016

Najúspešnejšou materskou školou Petržalky za rok 2016 a titul Materská škola roka 2016 získala Materská škola Lietavská 1.