train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
Oznamujeme Aktualizácia 16.5.2019
Zmena poplatkov v MŠ od 1.5.2019

Bližšie informácie  tu.

Športový deň detí

5.6.2019 o 9.30 h - športovo-zábavné dopoludnie

Bacilky a vitamíny

22.5.2019 o 10.30 h - program na podporu zdravého životného štýlu

Výchovný koncert "Fidlikanti"

17.5.2019 - všetky triedy

Mobilné planetárium v MŠ

14.5.2019 - predškoláci

Ekovýchovný program "Zo života hmyzu"

25.4.2019 - predškoláci

Divadelné predstavenie "Žabí princ"

1.4.2019 - všetky triedy

Návšteva knižnice

29.3.2019 - triedy Zvončeky a Konvalinky

Ekovýchovný program "Príbeh žabky Kvačky"

28.3.2019 - predškoláci

Návšteva knižnice

25.3.2019 - predškoláci

Ekovýchovný program s nadáciou Daphne: Zbierame batérie so Šmudlom

6.3.2019 o 8.00 - trieda Zvončeky
6.3.2019 o 8.45 – trieda Konvalinky
7.3.2019 o 8.00 – trieda Fialky
7.3.2019 o 8.45 – trieda Margarétky
7.3.2019 o 9.30 – trieda Narcisky

Ekovýchovný program s nadáciou Daphne: O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách

20.2.2019 o 8.00 - trieda Konvalinky
20.2.2019 o 8.45 – trieda Zvončeky
21.2.2019 o 8.00 – trieda Margarétky
21.2.2019 o 8.45 – trieda Narcisky
21.2.2019 o 9.30 – trieda Fialky

Fašiangový karneval so šašom Marošom

6.2.2019 v dopoludňajších hodinách. Začiatok o 10.00 h.

Divadelné predstavenie "TdPaslík"

Divadlo na Hojdačke, 29.1.2019 o 9.00 h.

Vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov

- Trieda Narcisky: 14.1.2019 od 9.00 – 11.00 h,
Konzultácie rodičov so psychologičkou: 15.1.2019 podľa rozpisu a nahlásenia u triednej učiteľky.
- Trieda Margarétky: 17.1.2019 od 9.00 – 11.00 h,
Konzultácie rodičov so psychologičkou: 22.1.2019 podľa rozpisu a nahlásenia u triednej učiteľky.
- Trieda Fialky: 24.1.2019 od 9.00 – 11.00 h,
Konzultácie rodičov so psychologičkou: 29.1.2019 podľa rozpisu a nahlásenia u triednej učiteľky.
V prípade, že dieťa sa nemôže zúčastniť v daný deň, môže sa rodič objednať s dieťaťom na vyšetrenie individuálne v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Švabinského ulici v Petržalke.

Vianočné besiedky

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na vianočné besiedky, ktoré sa uskutočnia v dňoch:
- trieda Margarétky: 11.12.2018 o 15,00 h,
- trieda Narcisky: 12.12.2018 o 15,15 h,
- trieda Zvončeky: 13.12.2018 o 15,00 h,
- trieda Konvalinky: 13.12.2018 o 15,00 h,
- trieda Fialky: 13.12.2018 o 15,30 h.

Prevádzka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka počas vianočných prázdnin 2018/2019

Prerušená prevádzka MŠ Lietavskej bude v dňoch:
- december 27.12., 28.12 a 31.12.2018,
- január 2.1., 3.1. a 4.1.2019.
Náhradná MŠ Bzovícka v termínoch: 27.12.2018, 28.12.2018 a 31.12.2018.
Náhradná MŠ Šustekova v termínoch: 2.1.2019, 3.1.2019 a 4.1.2019

V prípade, ak bude nahlásených menej ako 10 detí z náhradných materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prerušená prevádzka vo všetkých MŠ.
V prípade ak bude mať MŠ prevádzku a príde menej ako 10 detí prevádzka na daný deň bude zrušená.

Zároveň oznamujeme rodičom, že 21.12.2018 (piatok) v prípade prítomných menej ako 10 detí v MŠ Lietavská, bude prevádzka prerušená aj v tento deň. Zákonný zástupca dieťaťa si po telefonickej výzve bude musieť prísť po dieťa, nakoľko nebude v prevádzke ani školská jedáleň.
Žiadame rodičov, aby do 22.11.2018 nahlásili triednym učiteľkám záujem o náhradné materské školy a svojím podpisom potvrdili, že boli oboznámení s prerušenou prevádzkou v čase školských vianočných prázdnin.

Divadelné predstavenie a Mikuláš

3.12.2018 o 10.00 h k nám zavíta divadlo Jaja v podaní vianočného predstavenia pre deti "Sobík Tomík" a Mikuláš.

Tekvičkové slávnosti v spolupráci s rodičmi

24.10.2018 o 15.30 h sa v spolupráci s rodičmi uskutočnia na školskom dvore tekvičkové slávnosti (vyrezávanie tekvíc, súťaž o najkrajšieho svetlonosa). Slávnosť zaháji čarodejník Emil a jeho pomocníci – pani Jeseň, tekvičky Evičky a strašidlo Bubu. Rodičia spoločne s deťmi vytvoria svetlonosov. Potrebné je, aby si každá rodina priniesla tekvicu na vyrezávanie a potrebné nástroje.

Ukážka práce kynológov

23.10.2018 o 10.00 h - ukážka výcviku psov Mestskej polície.

Športové dopoludnie

od 9. do 12.10.2018 dopoludnia, "Gepardíny" - športové aktivity pre deti na školskom dvore.

Ekovýchovný program

8.10.2018 o 8.30 h - ekovýchovný program pre deti "Dávny svet ukrytý v kameňoch".

Divadelné predstavenie

27.9.2018 o 9.00 h - "Kocúr v čižmách".

Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia,
pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 12.9.2017 (v stredu) o 16.30 h v priestoroch školskej jedálne. Po skončení budú triedne schôdze.
Prosíme Vás, aby ste si zabezpečili účasť bez detí.

Nový školský rok 2018/2019

Vážení rodičia a milé deti, v novom školskom roku Vás srdečne privítame 3.9.2018 v čase od 6.00 do 8.00 h. Vo vstupnej hale materskej školy si pozrite zaradenie Vášho dieťaťa do triedy v novom školskom roku 2018/19. Poplatky za materskú školu zatiaľ neuhrádzajte. Bližšie informácie ohľadom platieb dostanete pri nástupe do MŠ. Školský poplatok (okrem stravy) nebudú uhrádzať rodičia detí predškolákov, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2019.