train

Materská škola Lietavská 1

Menu
Kontakty
OZ Vláčik 2% Aktualizácia 30.4.2019

Vážení rodičia a priatelia MŠ Lietavská 1,

blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám. V roku 2009 bolo založené občianske Združenie rodičov MŠ Lietavská - Vláčik pre umožnenie založenia samostatného účtu v banke pre príjem príspevkov od rodičov na združenie rodičov a pre umožnenie registrácie pre príjem 2% z daní. Všetky finančné prostriedky poukázané na účet občianskeho združenia sú určené výhradne v zmysle stanov občianskeho združenia na účely skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ (vybavenie interiéru a exteriéru, učebné pomôcky, hračky, kultúrne podujatia ...).
Dovoľte aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali aby ste prispeli 2% zo svojich daní a tým pomohli naším deťom navštevujúcim Materskú školu Lietavská 1.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%,3% zaplatenej dane z príjmov" si môžete stiahnuť tu.
Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov" si môžete stiahnuť tu.

Nezabudnite, že o takúto finančnú pomoc pre škôlku, ktorú navštevuje Vaše dieťa, môžete požiadať aj Vašich rodinných príslušníkov, kolegov a známych, pretože čím viac daňovníkov poukáže na účet nášho Rodičovského združenia sumu zodpovedajúcu podielu 2% zaplatenej dane, o to viac finančných prostriedkov budeme môcť použiť na skvalitnenie projektov MŠ, neustále vylepšovanie záhradného areálu, podporu vzdelávacieho procesu našich detí, rôzne exkurzie, výlety, kurzy, divadielka, tvorivú činnosť v škôlke, atď.

Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a že i Vy ste touto formou – Vašim finančným príspevkom prispeli k ich skvalitneniu.

predseda OZ: Mgr. Böttcher
riaditeľka MŠ: Mgr. Plevková

Základné údaje

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov Materskej školy Lietavská - Vláčik
Právna forma: Občianske združenie
Dátum registrácie: 11.11.2009
Poradové číslo registrácie: 9670
Sídlo: Lietavská 1, 851 06 Bratislava - Petržalka
IČO: 42174651
DIČ: 2023203215
IBAN: SK57 0200 0000 0026 9980 5353

Občianske združenie vzniklo 11.11.2009 na podnet rodičov a zamestnancov materskej školy podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Cieľ a činnosť

Cieľom ZRMŠL - Vláčik je napomáhať zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré materskú školu na Lietavskej 1 navštevujú.

Činnosť ZRMŠL - Vláčik:
 1. Podieľa sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov.
 2. Podporuje modernizáciu materiálno – technického zabezpečenia materskej školy:
  • inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky
  • knižnično – informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu
  • nákup učebných pomôcok a hrových prvkov pre deti
  • softwarové vybavenie výpočtovej techniky
 1. Kultúrne a športové aktivity detí materskej školy:
  • kultúrne podujatia
  • športové súťaže a aktivity
  • napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov
 1. Podieľa sa na zabezpečení externej odbornej podpory rozvoja materskej školy:
  • prednášková činnosť odborníkov na materskej škole
  • lektorské, poradenské a iné služby v materskej škole